rvw-logo
RVW Advies

Author Archive

RSS rss

Initiatief Samsom om schulden te verlagen en vertrouwen in de economie te vergroten - 02 september 2013

Nederlanders kunnen binnenkort gemakkelijker hun levensverzekering vervroegd opnemen. Als mensen daarmee hun hypotheek aflossen, hoeven ze geen belasting over het gespaarde kapitaal en het behaalde rendement te betalen. Die plannen, waar het kabinet momenteel aan werkt, zijn bedoeld om de economie aan te jagen. Ze zijn bijvoorbeeld gunstig voor mensen die minder rendement behalen op hun levensverzekering dan ze aan rente over hun hypotheek betalen.

Lees verder

Brandbrief over innovatie - 08 februari 2013

Dertien grote bedrijven waarschuwen het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor het verlies van toegepast onderzoek in hun sectoren.

Lees verder

Een bestuurder moet betalingsonmacht actief melden - 08 februari 2013

Een bestuurder van een lichaam met rechtspersoonlijkheid kan met een tijdige melding van betalingsonmacht de kans sterk verkleinen dat de ontvanger van de belastingen hem aansprakelijk stelt voor onder andere niet betaalde loonheffing. Het enkele feit dat de B.V. de loonheffingen niet betaalt, ontslaat de bestuurder niet van zijn meldingsplicht.

Lees verder

Herinvesteringsvoornemen binnen de groep was onvoldoende - 17 december 2012

Als binnen een groep een voornemen tot herinvestering bestaat, kan dit voornemen worden toegerekend aan de bv met de herinvesteringsreserve. Het moet dan wel duidelijk zijn dat de investering niet net zo goed door een andere bv binnen de groep zou kunnen worden gedaan.

Lees verder

Tijdelijke maatregel aftrek hypotheekrente bij restschulden - 17 december 2012

Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen kunnen vanaf volgend jaar de rente en kosten voor een lening waarmee ze de restschuld voldoen maximaal 5 jaar van de belasting aftrekken. Het gaat om restschulden die ontstaan tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017. Dit is een tijdelijke maatregel waarvoor vandaag door de kersverse minister Blok (Wonen en Rijksdienst) een voorstel naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Lees verder

Uitbreiding bedrijfsopvolgingsfaciliteiten naar niet-ondernemers? - 29 augustus 2012

In de schenk- en erfbelasting geldt thans een forse vrijstelling bij schenking of vererving van
ondernemingsvermogen: maar liefst 83% is vrijgesteld, met een volledige
vrijstelling van de eerste € 1.006.000. Ander vermogen is daarentegen
niet vrijgesteld.
Op 13 juli jl. heeft
Rechtbank Breda een opmerkelijke uitspraak gedaan. In deze  zaak heeft de
Rechtbank  geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) voor de
schenk- en erfbelasting  ook van toepassing zijn op vermogen dat volgens de wet
niet als ondernemingsvermogen kwalificeert. Dit op grond van het feit dat
de regeling een verboden discriminatie teweegbrengt door fiscaal zo’n groot
onderscheid te maken tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen.

Lees verder