Top 9 Prinsjesdag 2023

Belangrijkste negen fiscale voorstellen die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag 2023 voor ondernemers, werknemers en particulieren

1. Eerste stap in aanscherping bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) gezet

Het doel van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) en de doorschuifregeling (DSR) is de belemmeringen van een normale (hoge) belastingdruk bij bedrijfsopvolging zo veel mogelijk weg te nemen. Je kunt dus met een fiscale stimulans het de onderneming doorgeven aan de volgende generatie. Daarmee speelt de BOF een prominente rol bij de overdracht van familiebedrijven. De populaire BOF en het bestaansrecht ervan hebben de laatste tijd veel aandacht gekregen en er is dan ook een verscherping aangekondigd.

Met ingang van 1 januari 2024 valt verhuurd onroerend goed niet meer onder het ondernemingsvermogen, maar onder beleggingsvermogen. Verhuurd onroerend goed schenken met toepassing van de BOF is dan niet meer mogelijk.

Deze aanpassing werkt door naar de omvang van het ondernemingsvermogen bij de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de schenker de box 2-belastingclaim die rust op de aandelen voor dat gedeelte niet meer kan doorschuiven.

Voor de jaren 2025 en 2026 zijn meer aanscherpingen aangekondigd, zoals het afschaffen van de doelmatigheidsmarge van 5% van het bedrijfsvermogen, dat uit beleggingen mag bestaan.

Advies! Overweeg je om je bedrijf met toepassing van de BOF te schenken? Dan adviseer deze procedure snel in gang te zetten.

2. Twee tarieven en twee schijven in box 2

Per 1 januari 2024 wordt het tarief van box 2 van 26,9% vervangen door twee tarieven. Voor ontvangen dividenden tot € 67.000 gaat een tarief van 24,5% gelden. Voor het bedrag daarboven wordt het percentage 31. Fiscale partners profiteren twee keer van de lage schijf, hetgeen betekent dat een dividenduitkering van € 134.000 belast wordt tegen het lage tarief van 24,5%.

Met deze regeling wil de regering aanmerkelijk belanghouders stimuleren vaker hun jaarlijkse winsten uit te keren en niet de winsten te blijven oppotten in de bv.

Dividenduitkeringen hebben ook effect op de algemene heffingskorting, het box 3-vermogen en op excessief (bovenmatig) lenen. Ga eens na of het voordelig is om nu dividend uit te keren, of dat het wellicht beter is om te wachten tot 2024 of om later in één keer een hoger bedrag aan dividend uit te keren. RVW Advies helpt je hierbij.

Advies! Heeft je partner geen inkomen? Keer dan dividend uit om de algemene heffingskorting te kunnen benutten.

3. Verdere verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt verder afgebouwd en gaat van 5.030 euro in het jaar 2023 naar uiteindelijk slechts 900 euro in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek 3.750 euro.

4. Ook Verlaging van de mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de fiscale winst in de inkomstenbelasting. Het percentage van de mkb-winstvrijstelling voor ondernemers wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 14% (2023) naar 12,7%. Door deze maatregel betalen ondernemers in de inkomstenbelasting, zoals eenmanszaken, vof’s en zzp’ers, vanaf 2024 meer belasting. Hoe hoger de winst hoe meer de ondernemer er op achteruit gaat door deze aanpassing.

Advies! Laat mij eens uitrekenen af of ondernemen in de inkomstenbelasting voor jou nog steeds de beste keuze is.

Advies! Ga eens na of je bepaalde kosten kunt uitstellen naar 2024, waardoor de winst lager uitkomt en je minder belasting gaat betalen over deze winst.

5. Wat wijzigt er in box 3
  • Het streven is dat vanaf 2027 het daadwerkelijke (rente, dividend, huur etc., maar ook gerealiseerde EN ongerealiseerde waardestijgingen) rendement in box 3 wordt belast. Tot 2027 blijven fictieve rendementen het uitgangspunt. Er zijn drie vermogenscategorieën: bank- en spaargelden, beleggingen en schulden.
  • Vanaf 2024 is wettelijk geregeld dat aandelen in verenigingen van eigenaren (vve’s) tot de categorie bank- en spaargeld behoren. Bezit je een appartement? Dan betaal je daardoor mogelijk minder belasting in Box 3. Deze ‘herkwalificatie’ geldt ook voor gelden op derdenrekeningen bij de notaris. Nog een wijziging is de verhoging van de heffingskorting voor groene beleggingen van 0,7% naar 1,1% van het vrijgestelde bedrag.
  • De verhoging van het tarief in box 3 van 32% naar 34% wordt eerder doorgevoerd en wel met ingang van1 januari 2024, in plaats van 2025 zoals eerder was aangekondigd. Ook wordt het heffingsvrije vermogen in box 3 niet geïndexeerd per 1 januari 2024.

Advies! Op 18 september 2023 heeft de advocaat-generaal geconcludeerd dat ook de Wet rechtsherstel box 3 het discriminatieverbod en het eigendomsrecht schendt. Als de Hoge Raad dit advies overneemt, kan dit gevolgen hebben voor je box 3-inkomen. Teken daarom tijdig bezwaar aan om je rechten veilig te stellen.

Schulden en vorderingen tussen fiscale partners en tussen ouders en minderjarige kinderen behoren in 2024 tot geen enkele categorie, omdat deze worden gedéfiscaliseerd. Deze vallen dus helemaal buiten de aangifte.

6. Wat wijzigt er in box 1

De heffing van inkomstenbelasting over inkomen uit werk en woning wordt verhoogd:

  • De inkomstenbelasting in box 1 kent twee schijven. Met ingang van 2024 wordt de tweede schijf minder geïndexeerd dan de inflatiecorrectie. De indexatie is 3,55% in plaats van 9,9%. Voor de gepensioneerden onder ons bestaat de inkomstenbelasting voor inkomen uit pensioen uit drie schijven. De tweede en derde schijf worden ook met 3,55% geïndexeerd in plaats van met 9,9%.
  • Het tarief in de eerste belastingschijf gaat omhoog met 0,04% van 36,93% (2023) naar 36,97% (2024).
  • De arbeidskorting wordt verhoogd met € 115 voor belastingplichtigen met inkomens rond het wettelijk minimumloon. Zij die werken met een salaris tot bijna € 40.000 gaan er dan op vooruit.
7. Energie-investeringsaftrek (EIA) versoberd

Investeer je als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het mogelijk om een percentage van het investeringsbedrag direct af te trekken van de winst met de zogenaamde “energie-investeringsaftrek” (EIA). De winst valt daarmee lager uit en je bespaart als ondernemer belasting. Voor 2023 is het percentage 45,5%. Dit percentage wordt in 2024 naar beneden bijgesteld tot 40%. Ook wordt de Energielijst (de lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de EIA) aangepast. De nieuwe lijst wordt in het vierde kwartaal van dit jaar vastgesteld.

Advies! Overweeg je een investering in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het interessant om dit nog in dit jaar te doen.

8. Minder onbelaste vergoedingen voor personeel

De werkkostenregeling biedt jou als werkgever de mogelijkheid om je personeel onbelast diverse dingen te vergoeden en verstrekken. De zogenaamde “vrije ruimte” in de werkkostenregeling is in het jaar 2023 eenmalig verhoogd naar 3%, tot een loonsom van € 400.000. Deze verruiming wordt in 2024 weer beperkt tot 1,92% bij een loonsom tot € 400.000 en 1,18% over het meerdere.

De belastingvrije kilometervergoeding van € 0,21 per kilometer stijgt met ingang van 1 januari 2024 naar € 0,23 per gereden zakelijke kilometer.

9. De aanschaf (bestel)auto wordt (nog) duurder

De aankoop van een nieuwe auto wordt in het jaar 2024 duurder. De vaste voet van de bpm gaat met € 200 omhoog. De bpm is een belasting die verschuldigd is bij aanschaf van een nieuwe auto of motor. Voor de elektrische auto’s geldt in 2024 nog een vrijstelling voor de bpm. In het jaar 2025 wordt deze vrijstelling geschrapt, waardoor de aanschafprijs van elektrische auto’s in 2025 hoger zal zijn ten opzichte van 2024.

Ook komt met ingang van 1 januari 2025 de bpm-vrijstelling voor bestelauto’s te vervallen.

Advies! Wil je nog gebruikmaken van de bpm-vrijstelling voor btw-plichtige ondernemers bij de aanschaf van een bestelauto? Bestel die auto dan op tijd, waardoor je in het jaar 2024 nog gebruik kant maken van de bpm-vrijstelling!

Advies! De hoogte van de bpm op bestelauto’s is afhankelijk van de CO2-uitstoot. Het is dan ook bij vervanging van bestelauto’s na 1 januari 2025 fiscaal voordelig om uw bestelauto’s te vervangen door emissievrije bestelauto’s.

Deel bericht:

Gerelateerde berichten

Bent u benieuwd of ik ook iets voor u en uw onderneming kan betekenen?

Of wilt u eens kennismaken? Laat het me weten, dan spreken we elkaar snel.