rvw-logo
RVW Advies

FISCALE ONDERSTEUNING BIJ BOEKENONDERZOEK

Elke ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met een boekenonderzoek van de financiële administratie door de belastingdienst. Voor ondernemers geldt een bewaarplicht van zeven jaar voor de meeste financiële gegevens en desgewenst moet inzage worden gegeven in de administratieve gegevens van de onderneming, op papier en digitaal.

Een boekenonderzoek kan uiteindelijk leiden tot correcties op reeds ingediende belastingaangiften voor vennootschaps-, inkomsten-, loon en/of omzetbelasting.

Regelmatig ontstaan discussies met de belastingdienst over de hoogte van correcties en eventuele boetes, opgelegd vanwege vermeende schuld en opzet bij de betreffende ondernemer. Het formele fiscale recht speelt hierbij vaak een grote rol: welke informatie bent u verplicht aan de belastingdienst te verstrekken en welke informatie niet; is er sprake van eerder opgewekt vertrouwen bij de belastingdienst, op grond waarvan de ondernemer er vanuit mocht gaan dat bepaalde kosten in aftrek mochten worden gebracht; wanneer is sprake van schuld dan wel opzet bij de ondernemer als gevolg waarvan de correctie kan worden verhoogd met een boete; en hoe verhoudt de hoogte van de boete zich tot het vergrijp van de ondernemer.

RVW heeft veel fiscale expertise op dit terrein en kan de ondernemers om die reden uitstekend begeleiden tijdens en bij de afwikkeling van een boekenonderzoek.

Met RVW aan uw zijde worden uw belangen tijdens een boekenonderzoek optimaal behartigd. Dat scheelt u zorgen en geld.

Deel deze pagina