rvw-logo
RVW Advies

BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES

Bij een meningsverschil tussen de belastingdienst en u als belastingplichtige over de afwikkeling van een belastingaangifte staan wij u graag terzijde. Een gang naar de rechter is voor niemand de eerste keus, maar toch zijn situaties denkbaar waarin besloten wordt een procedure te starten.

Aanvankelijk zal de belastingdienst in een bezwaarprocedure alsnog met steekhoudende argumenten overtuigd moeten worden. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan vervolgens in een beroepsprocedure bij de Rechtbank en in hoger beroep bij het Gerechtshof alsnog worden getracht het gelijk te halen.

Een goede wijze van motivering en onderbouwing van standpunten en een gedegen kennis van het formele belastingrecht zijn hierbij essentieel. RVW  heeft de nodige procedure-ervaring en zal bovendien altijd en in een zo vroeg mogelijk stadium een goede afweging maken over de kans dat een eventuele procedure het gewenst resultaat oplevert.

Met RVW aan uw zijde vergroot u uw kans op winst in een fiscaal proces

Deel deze pagina