rvw-logo
RVW Advies

INKOMSTEN- EN VERMOGENSPLANNING

In de waan van de dag heeft een ondernemer vaak geen tijd om een duidelijk beeld te verkrijgen van de eigen inkomens- en vermogenspositie. Toch moeten dagelijks belangrijke beslissingen worden genomen, die van invloed zijn op het inkomen en het vermogen van de onderneming en de ondernemer zelf. Denk hierbij aan investeringen die moeten worden gedaan in bedrijfsruimte (huren of kopen), apparatuur (kopen of leasen), opbouw van een oudedagsvoorziening, maar ook in de privésfeer: hoe financiert u uw eigen huis of uw tweede huis? RVW kan u op dit gebied adviseren – bijvoorbeeld door uw situatie inzichtelijk te maken in financiële overzichten, waaruit de ontwikkeling blijkt van belastbaar en besteedbaar inkomen en van vermogen- en pensioenontwikkeling.

Hierbij ligt de nadruk op zowel de zelfstandig ondernemer met een eenmanszaak/firma, als  de directeur-grootaandeelhouder in relatie tot zijn of haar BV. Aandacht wordt besteed aan zaken als:

  • financiering van de onderneming: extern of met eigen middelen;
  • financiering van de eigen woning: extern of via de eigen BV;
  • financiering van het pensioen: extern of in eigen beheer;
  • andere vormen van oudedagsvoorziening: kapitaalverzekeringen en lijfrenten.

RVW overziet de keuzemogelijkheden en legt ze in begrijpelijke taal aan u voor.

Deel deze pagina