Privacyverklaring

Inleiding

RVW Fiscaal Juridisch Advies verwerkt persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt  in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

RVW Fiscaal Juridisch Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 • Onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld  worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rvwadvies.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen .
 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarom wij gegevens nodig hebben

RVW Fiscaal Juridisch Advies verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten voor  u te verrichten
 • Om u te informeren over onze diensten
 • Om u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren
 • Om u te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • RVW Fiscaal Juridisch Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben bij onze contacten met de Belastingdienst.
 • RVW Fiscaal Juridisch Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn zoals gegevens die wij nodig hebben bij onze contacten met notarissen en andere juridisch dienstverleners.

Hoe lang we gegevens bewaren

 • RVW Fiscaal Juridisch Advies zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw  gegevens worden verzameld.
 • Onze bewaartermijn is in  zeven jaar.

Delen met anderen

RVW Fiscaal Juridisch Advies deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden indien dit nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die  uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RVW Fiscaal Juridisch Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt RVW Fiscaal Juridisch Advies uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijderen naar info@rvwadvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder aan het paspoort0, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. RVW Fiscaal Juridisch Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren .

Beveiliging

RVW Fiscaal Juridisch Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u vermoedt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met ons via info@rvwadvies.nl.