rvw-logo
RVW Advies

HERSTRUCTURERING EN REORGANISATIE VAN ONDERNEMINGEN

De fase waarin een onderneming zich bevindt bepaalt voor een groot deel hoe en in welke mate de optimale ondernemingsstructuur bereikt kan worden. Vaak wordt bij aanvang van de onderneming gestart als eenmanszaak of firma. Na verloop van jaren kan het voordeliger en verstandiger zijn de ondernemingsstructuur, en hiermee soms de rechtsvorm, te wijzigen. Ook kan het voordelig zijn de onderneming over de landsgrenzen heen te tillen.

Redenen om de ondernemingsstructuur te wijzigen kunnen zijn:

 • fiscale tariefsvoordelen;
 • risicospreidingen beperking van de aansprakelijkheid;
 • samenwerking met of toetreding door derden;
 • het onderbrengen van verschillende activiteiten in afzonderlijke vennootschappen;
 • anticiperen op bedrijfsopvolging;
 • dividendbeleid;
 • emigratie.

Voorbeelden van herstructurering zijn:

 • omzetting van een eenmanszaak, maatschap of firma in een BV of CV;
 • terugkeer uit de BV;
 • indien een BV (bijvoorbeeld vanuit fiscaal oogpunt) niet de meest aantrekkelijk rechtsvorm blijkt te zijn, kan worden overwogen om de BV een firma of CV met de directeur(en) grootaandeelhouder(s) aan te laten gaan of om de BV zonder directe belastingheffing te liquideren en de onderneming voort te laten zetten door de directeur(en)-grootaandeelhouder(s);
 • realisatie van een holding met een of meerdere werkmaatschappijen;
 • het “opruimen” van diverse werkmaatschappijen.

RVW adviseert u in elke fase van uw ondernemersbestaan bij de keuze van de juiste rechtsvorm.

Deel deze pagina