rvw-logo
RVW Advies

Author Archive

RSS rss

Uitbreiding bedrijfsopvolgingsfaciliteiten naar niet-ondernemers? - 29 augustus 2012

In de schenk- en erfbelasting geldt thans een forse vrijstelling bij schenking of vererving van
ondernemingsvermogen: maar liefst 83% is vrijgesteld, met een volledige
vrijstelling van de eerste € 1.006.000. Ander vermogen is daarentegen
niet vrijgesteld.
Op 13 juli jl. heeft
Rechtbank Breda een opmerkelijke uitspraak gedaan. In deze  zaak heeft de
Rechtbank  geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOF) voor de
schenk- en erfbelasting  ook van toepassing zijn op vermogen dat volgens de wet
niet als ondernemingsvermogen kwalificeert. Dit op grond van het feit dat
de regeling een verboden discriminatie teweegbrengt door fiscaal zo’n groot
onderscheid te maken tussen ondernemingsvermogen en niet-ondernemingsvermogen.

Lees verder

Volledige teruggaaf van btw-correctie auto van de zaak toch vaak stap te ver - 29 augustus 2012

Bij het berekenen van de
btw-correctie wegens privégebruik van de auto van de zaak moet de
Belastingdienst onzuinige auto’s hetzelfde behandelen als zuinige auto’s. Maar
volgens Rechtbank Breda (uitspraak 15 juni 2012 die op 10 augustus 2012 is
gepubliceerd) geeft dat ondernemers niet het recht over hun aangiftetijdvakken
vóór 1 juli 2011 de 0%-correctie voor elektrische auto’s toe te passen op auto’s
met verbrandingsmotors.

Lees verder

De Flex-B.V. - 25 juni 2012

Onlangs is bekend geworden, dat de nieuwe wettelijke regeling voor B.V.’s per 
1 oktober 2012 in werking treedt. De hoofdlijnen van de regeling zijn als 
volgt:

Lees verder

Flex-bv treedt op 1 oktober in werking - 21 juni 2012

Het wetsvoorstel over de vereenvoudiging en
flexibilisering van het bv-recht is vanmiddag door de Eerste Kamer als hamerstuk
afgedaan. Geen van de leden wenste het woord te voeren over het wetsvoorstel,
waarop het zonder stemming door de Kamer werd aanvaard. Hierna werd door het
ministerie van Veiligheid en Justitie bekendgemaakt dat de flex-bv vanaf 1
oktober wordt ingevoerd.

Lees verder

Flex-BV nog steeds op koers voor 1 juli 2012 - 07 juni 2012

Uit het nadere memorie van antwoord van minister Opstelten aan de Eerste Kamer blijkt wederom dat hij vertrouwen heeft in de acceptatie van de flexibilisering van het BV-recht door de praktijk. Hij benadrukt daarbij het vrijblijvende karakter van het wetsvoorstel en lijkt zo de inwerkingtreding per 1 juli groen licht te geven.

Lees verder

Vrijstellingsregelingen auto van de zaak worden dode letter - 23 mei 2012

Volgens de laatste berichtgeving lijkt de vrijstelling van de eerste 500 kilometer voor privégebruik van de auto van de zaak te blijven bestaan. Nu volgens het Lenteakkoord het woon-werkverkeer als privé moet worden aangemerkt, wordt deze regeling echter niet meer dan ‘een wassen neus,’ aldus Jeroen Keijzer, belastingadviseur bij Deloitte.

Lees verder

Research- en Developmentaftrek - 31 januari 2012

Besluit toepassing RDA

De RDA is geregeld in de eerste nota van wijziging op het Belastingplan 2012. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Besluit RDA van 21 december 2011, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk in de Staatscourant gepubliceerd.

Lees verder