rvw-logo
RVW Advies

De fiscale regels bij kortstondige verhuur van een woning - 10 mei 2017

Verhuur van woningen via platformen als Airbnb wordt met de dag populairder. Bij deze vorm van verhuur kunt u echter te maken krijgen met verschillende belastingsoorten. Wij zetten de mogelijke fiscale gevolgen voor u op een rij.

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting is het van belang dat u een onderscheid maakt tussen verhuur van de woning die u zelf bewoont en de verhuur van een woning die u aanhoudt ter belegging.

Tijdelijke verhuur van de eigen woning (box 1)
Indien u uw eigen woning tijdelijk verhuurt dient u 70% van de jaarlijkse verhuuropbrengsten verminderd met de daarmee direct samenhangende kosten op te geven als inkomsten uit eigen woning. Deze inkomsten zijn belast tegen het progressieve tarief in box 1.

Tijdelijke verhuur van een ter belegging aangehouden woning (box 3)
De algemene regel is dat huuropbrengsten niet zijn belast en kosten niet aftrekbaar zijn in box 3, omdat in box 3 het vermogen zelf forfaitair wordt belast en niet de daadwerkelijke opbrengsten.

Maar pas op: indien u een box 3 pand regelmatig kortstondig verhuurd én u in dat kader veel werkzaamheden persoonlijk verricht, kan de fiscus stellen dat er in dat geval geen sprake meer is van ‘normaal vermogensbeheer’. Dit heeft tot gevolg dat het gehele pand (en de eventueel daarmee samenhangende financiering) overgaan van box 3 naar box 1. In box 1 is vervolgens het saldo van alle opbrengsten en kosten die betrekking hebben op deze woning belast tegen het progressieve tarief. Bij verkoop van deze woning is een eventuele boekwinst ook belast in box 1!

Omzetbelasting

Indien u één of meerdere woningen op regelmatige basis kortstondig gaat verhuren bent u wellicht ondernemer voor de omzetbelasting (BTW). U dient dan 6% aan BTW aan uw huurders in rekening te brengen. Daarnaast heeft een ondernemer voor de omzetbelasting ook administratieve verplichtingen die hij moet naleven, zoals bijvoorbeeld het indienen van de aangifte omzetbelasting. Echter, indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan omzetbelasting bent verschuldigd kunt u gebruik maken van de kleineondernemersregeling, u hoeft de in rekening gebrachte omzetbelasting dan niet daadwerkelijk af te dragen. U kunt in dat geval de fiscus verzoeken om een ontheffing voor de administratieve verplichtingen.

Overige aandachtspunten

Bij verhuur van een woning aan toeristen kunt u ook te maken krijgen met de toeristenbelasting, de hoogte van de toeristenbelasting verschilt per gemeente.

In dit artikel is uiteengezet wat globaal de fiscale gevolgen zijn bij tijdelijke verhuur van een woning. De precieze fiscale gevolgen zijn echter sterk afhankelijk van de precieze feiten en omstandigheden. Daarnaast gelden er weer andere fiscale regels bij verhuur van een (deel van een) woning voor de lange termijn en bij tijdelijke verhuur van een te koop staande woning.

Het is derhalve raadzaam om, voordat u begint met het verhuren van een woning, eerst contact op te nemen met een belastingadviseur om de fiscale gevolgen goed in kaart te brengen!

Deel dit artikel