rvw-logo
RVW Advies

Uitstel stemming wetsvoorstel pensioen in eigen beheer - 31 december 2016

Gisteren heeft de behandeling van het Belastingplan 2017 met bijbehorende wetsvoorstellen in de Eerste Kamer plaatsgevonden. Daarbij heeft de Staatssecretaris verzocht de stemming door de Eerste Kamer voor de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer uit te stellen. De Staatssecretaris komt met een novelle waarin eventueel flankerende maatregelen worden opgenomen. Dit om te voorkomen dat (toekomstige) indexatielasten van opgebouwde pensioenaanspraken op het moment van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting, ten laste van de fiscale winst worden gebracht.

In die novelle zal de Staatssecretaris tevens een wijziging van de datum van inwerkingtreding van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer voorstellen.

Wij verwachten dat de Staatssecretaris na het kerstreces, dus volgend jaar, met de novelle zal komen. De stemming in de Eerste Kamer zal dan ook volgend jaar plaatsvinden.

Zo wordt het op het gebied van pensioen in eigen beheer dan toch nog een rustige kerst- en eindejaarperiode! Wij wensen u allen hele fijne feestdagen en een goed nieuwjaar.

Deel dit artikel