rvw-logo
RVW Advies

Geen eenmalige schenkvrijstelling als partnercompensatie bij pensioen in eigen beheer - 21 december 2016

Er komt geen eenmalige vrijstelling van schenkbelasting in relatie tot de partner om zo het succes van de uitfasering van het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) te vergroten. Volgens Wiebes hebben een DGA en zijn partner voldoende alternatieven tot hun beschikking, zodat geen sprake hoeft te zijn van een schenking. Dat schrijft hij in het memorie van antwoord bij het pakket Belastingplan 2017.

Leden van de VVD-fractie vroegen naar de mogelijkheid van deze eenmalige schenkvrijstelling. Wiebes ziet hier niets in: ‘Ook indien men niet in algehele huwelijksgemeenschap is getrouwd, kan men goede afspraken maken dan wel een passende compensatie overeenkomen voor het verlies aan rechten door de partner.’

In de memorie van antwoord benoemt Wiebes een aantal mogelijkheden van compensatie: ‘Net als bij een scheiding kunnen afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld het aan de partner toekomende deel van de waarde van het pensioen bij een professionele verzekeraar onder te brengen. Verder kan de partner compensatie krijgen via bijvoorbeeld aanvullende huwelijkse voorwaarden. Ook de suggestie van de NOB om in een overeenkomst vast te leggen dat de compensatie (uitsluitend) plaatsvindt als de betreffende gebeurtenis (vooroverlijden van de DGA of echtscheiding) zich voordoet, kan een passende compensatie vormen. Als er in relatie tot de pensioenregelgeving sprake is van een passende compensatie van de partner, is geen sprake van een schenking en is derhalve ook geen schenkbelasting verschuldigd.’

Bron: Taxence, 7 december 2016

Deel dit artikel