rvw-logo
RVW Advies

BOX 3 is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het EVRM - 06 juli 2016

Box 3 is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Onlangs heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een kwestie waarbij de belanghebbende stelde dat de vermogensrendementsheffing in box 3 onrechtvaardig is in het geval het rendement van het vermogen lager is dan de belasting die in box 3 op het vermogen wordt geheven.

Wat was de casus?

Een gezin emigreerde naar Noorwegen. Hun voormalige eigen woning in Nederland stond leeg en werd niet verhuurd. De waarde van de woning werd echter belast in box 3. Belanghebbende vond de box 3 heffing onrechtvaardig gezien het feit dat er in 2011 geen rendement werd behaald omdat de woning leeg stond. De Hoge Raad besliste dat voor 2011 het forfaitaire stelsel van box 3, gelet op de ruime beoordelingsmarge van de wetgever, niet in strijd was met het EVRM. Volgens de Hoge Raad kan box 3 wel in strijd zijn met het EVRM ingeval het fictieve 4% rendement voor particuliere beleggers een lange reeks van jaren niet meer haalbaar is én het 30%-belastingtarief op dit fictief rendement in individuele gevallen leidt tot een buitensporig zware last.

Hiervan was in casu geen sprake en dus kon de individuele heffing in stand blijven.

Deel dit artikel