rvw-logo
RVW Advies

Intellectuele eigendom in aparte B.V. - 20 februari 2016

“Eén BV is geen BV”, zegt men wel eens. Misschien een beetje rare uitspraak, maar wat men bedoelt is het volgende. Als het gehele ondernemingvermogen in één BV is ondergebracht, loopt men belangrijke risico’s wanneer deze BV financieel in zwaar weer terecht komt of zelfs failliet gaat. Daarom kiezen veel ondernemers voor een structuur met ten minste twee BV’s. In de meest simpele vorm: een holding en een werk-BV. In de holding kunnen dan waardevolle bezittingen, zoals het bedrijfspand, worden ondergebracht. Als de werk-BV onverhoopt failliet zou gaan, houdt de ondernemer in ieder geval zijn holding over, is dan de gedachte hierachter. Op deze wijze kan in dit voorbeeld het bedrijfspand buiten een faillissement worden gehouden.

Tegenwoordig is voor veel ondernemers de intellectuele eigendom van bijvoorbeeld software één van hun belangrijkste assets. Intellectuele eigendom is een ruim begrip. Van oudsher vallen hier zaken onder als octrooien, patenten en (in de agrarische sector) kwekersrechten, maar ook merknamen/ logo’s etcetera. In de IT-sfeer is dit uitgebreid met zaken als de eigendom van zelf ontwikkelde software, computer games, al dan niet complexe websites enzovoort. Voor veel ondernemingen is dit soort intellectuele eigendom (i.e.) essentieel voor de bedrijfsuitoefening. Net zoals van oudsher het bedrijfspand al vaak in een aparte BV buiten de risicosfeer wordt gehouden, kiezen veel ondernemers er daarom tegenwoordig voor om ook hun i.e.-rechten buiten de risicosfeer te houden in een aparte BV.

Het vergt echter een zorgvuldige uitvoering en begeleiding om ervoor te zorgen dat een i.e.-recht uit de risicosfeer wordt gehaald. Zo moeten de i.e.-rechten in bepaalde gevallen worden gewaardeerd en op de juridisch juiste wijze worden overgedragen. Bij deze overdracht dient in beginsel voorkomen te worden dat er belasting verschuldigd wordt. Afhankelijk van de situatie zijn hiervoor verschillende fiscale faciliteiten beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de juridische fusie of splitsing of overdracht van het i.e. binnen een fiscale eenheid. Hierbij geldt: elke situatie is anders. Ook geldt: RVW Fiscaal Juridisch Advies helpt! Indien i.e.-rechten essentieel zijn voor het voortbestaan van uw onderneming, dan kan het slim zijn om deze in een aparte BV onder te brengen. Wij bespreken dan graag eens met u hoe dit in uw geval het beste kan worden geëffectueerd.

Deel dit artikel