rvw-logo
RVW Advies

Versobering van de innovatiebox - 21 oktober 2015

Als een bedrijf een immaterieel activum heeft ontwikkeld, dan kunnen voordelen, welke daaraan zijn toe te rekenen belast worden tegen een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting: 5% in plaats van het normale tarief van 20%/25%. Het moet dan gaan om een immaterieel activum dat heeft geleid tot een octrooi of waarvoor een WBSO-beschikking (loonkostensubsidie) is afgegeven.

De drempel om gebruik te kunnen maken van de innovatiebox is niet al te hoog en mede daardoor is de regeling een succes. Inmiddels heeft dit soort regelingen de aandacht getrokken van de OESO. Deze internationale organisatie heeft vorige week een aantal richtlijnen uitgevaardigd teneinde op internationaal niveau winstverschuivingen en grondslaguitholling tegen te gaan (Base Erosion and Profit Shifting, ofwel BEPS, zie ook ons eerdere nieuwsbericht hierover. Ook voor Nederland zal dit consequenties hebben.

Staatssecretaris Erik Wiebes van Financiën wil daarom de innovatiebox per 1 januari 2017 aanpassen. Alleen bij octrooien of soortgelijke rechten zou dan nog gebruik gemaakt kunnen worden van een verlaagd vennootschapsbelastingtarief. Voor het MKB wordt echter een uitzondering gemaakt. Hierbij gaat het dan om ondernemingen met een groepsomzet tot maximaal € 50 miljoen wereldwijd en nationaal € 7,5 miljoen zonder dat sprake hoeft te zijn van een octrooi of een soortgelijk recht.

Dit is een belangrijk tegemoetkoming: het aanvragen van een octrooi is namelijk doorgaans een kostbare en tijdrovende procedure. Verder kunnen ook kwekersrechten en auteursrechten voor software toegang blijven geven tot de innovatiebox.

Bedrijven, die meer dan 30% van hun speur-en ontwikkelingswerk door fiscaal zelfstandige dochtermaatschappijen laten verrichten kunnen straks in mindere mate gebruikmaken van de innovatiebox.

De verwachting is dat de voorgenomen wijzigingen vooral negatief zullen uitpakken voor grotere ondernemingen, die hun productieproces vernieuwen (met name in de maak- en voedingsindustrie).

Overigens heeft de staatssecretaris medegedeeld dat er evenveel geld beschikbaar blijft voor innovatie, ook als de wettelijke regeling voor de innovatiebox versoberd wordt.

Verder is het de verwachting dat als de regeling per 1 januari 2017 gewijzigd wordt, er tot 2021 een overgangsregeling zal worden getroffen voor intellectuele eigendom, waarbij nu al van de innovatiebox gebruik gemaakt wordt.

Hopelijk is het dan mogelijk om afspraken, welke nu voor een aantal jaren gemaakt zijn met de fiscus, maar vóór 2021 zouden aflopen, tijdig te verlengen.

Deel dit artikel