rvw-logo
RVW Advies

De VAR, hij is nog niet “dood” hij leeft.. - 21 oktober 2015

Uitstel invoering Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. De VAR blijft nog even bestaan.

Staatssecretaris Wiebes heeft gisterenavond aangegeven dat de gewenste ingangsdatum van 1 januari 2016 voor Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties en daarmee de afschaffing van de VAR niet wordt gehaald. De Streefdatum voor de inwerkingtreding wordt 1 april 2016. De staatssecretaris heeft de volgende punten voorgesteld.
•Overeenkomsten die voor 1 februari 2016 worden voorgelegd aan de Belastingdienst, zullen voor 1 april 2016 zijn beoordeeld en, indien het oordeel is dat daarmee buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, zo mogelijk gepubliceerd. Hoe sneller partijen hun (voorbeeld)overeenkomst aan de Belastingdienst voorleggen, des te meer tijd is er voor overleg met de Belastingdienst en de implementatie.
•Er geldt een implementatietermijn tot 1 januari 2017. Dat houdt in dat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om zo nodig hun werkwijze aan te passen aan een werkwijze die is voorzien in een voorbeeld- of modelovereenkomst. Tot die tijd zal de Belastingdienst wel toezicht houden, maar nog geen repressieve handhavingsmaatregelen nemen. Dit betekent dat de Belastingdienst waar nodig zal waarschuwen en partijen erop zal wijzen op welke punten een aanpassing van hun werkwijze nodig is om buiten dienstbetrekking te werken.
•Het wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht, dus tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de vrijwarende werking van de VAR voor de opdrachtgever bestaan. Indien na de inwerkingtreding wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking, kunnen eventuele handhavingsmaatregelen dus niet zien op een periode waarvoor de opdrachtgever zich nog op de vrijwarende werking van de VAR kan beroepen. Bij partijen die na 1 januari 2017 niet volgens een beoordeelde (voorbeeld)overeenkomst of modelovereenkomst werken, kan worden gehandhaafd als blijkt dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als deze dienstbetrekking in 2016 al bestond, wordt door de vrijwaring alleen de periode vanaf 1 april 2016 in de handhaving betrokken.
•Evidente fraude blijft de Belastingdienst uiteraard te allen tijde aanpakken.

Duidelijk is dat de staatssecretaris tijd wil kopen en hoopt dat het wetsvoorstel ongeschonden door de Eerste Kamer komt. Verder lijkt het erop dat hij belangenorganisaties aan het paaien is door enkele voorbeeldovereenkomsten van VNO-NCW en MKB Nederland alsook de uitzendbranche (tussenkomst) op de website van de Belastingdienst te zetten. Er zijn sinds gisteren 19 overeenkomsten gepubliceerd, die ofwel uitblinken in gedetailleerdheid of zo algemeen van aard zijn dat handhaving door de Belastingdienst niet mogelijk is Voorbeeldovereenkomsten Belastingdienst. Beter zou zijn om ook dit wetsvoorstel terug te trekken en door te gaan met de VAR en die beter te handhaven.

Deel dit artikel