rvw-logo
RVW Advies

Born (or lived) in the USA, Big Brother is searching you!! - 21 oktober 2015

Onlangs is in de media veel aandacht besteed aan de klopjacht van de Amerikaanse fiscus op zogenaamde “US persons”.

De Verenigde Staten hebben altijd al een belastingsysteem gekend waarbij belasting wordt geheven op basis van nationaliteit. Dit in tegenstelling tot nagenoeg alle andere landen van de wereld welke louter belasting heffen gebaseerd op de woonplaats van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. De Verenigde Staten hanteren dit zogenaamde woonplaatsbeginsel ook, maar daarnaast bestaat er dus ook aangifteplicht in de VS voor elke natuurlijk persoon die de Amerikaanse nationaliteit bezit/kwalificeert als “US person”.

Tot voor kort heeft de Amerikaanse fiscus echter nooit actief gekeken naar de natuurlijke personen welke buiten de Amerikaanse landsgrenzen wonen maar wel de Amerikaanse nationaliteit bezitten. De gebeurtenissen van 11 september en nadien hebben hier helaas voor die categorie personen verandering in gebracht. President Obama heeft onder meer als gevolg hiervan de zogenaamde “Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ingevoerd.

Op basis de FATCA regelgeving vallen de nationale banken in Nederland maar ook elders in de wereld hun rekeninghouders thans lastig met vragen of de rekeninghouder eventueel kwalificeert als een zogenaamde “US person”. FATCA is ook onder meer de “incentive” geweest voor Zwitserland om haar bankgeheim op te heffen.

Over de inhoud van dit begrip bestaat verwarring maar u kwalificeert in elk geval al als “US person” als u in de Verenigde Staten bent geboren. Met andere woorden: Indien u in de Verenigde Staten geboren bent, kwalificeert u ongeacht of u een Amerikaans paspoort bezit, als een “US person”. U heeft dan dus de verplichting om in de Verenigde Staten aangifte te doen ook al verdient u daar geen inkomen en woont u er niet.

Daarnaast kunnen personen welke voorheen in de Verenigde Staten hebben gewoond en in het bezit waren van een “greencard” ook als “US person” kwalificeren, ook al wonen die personen nu elders in de wereld en is de “greencard” inmiddels verlopen.

Voor al die mensen die zich nu “bewust” worden van hun Amerikaanse aangifteplicht is er gelukkig nog de mogelijkheid om deel te nemen aan een soort Amerikaanse inkeerregeling. Hierbij kan alsnog de aangifte zonder boetes worden ingediend. De bedoeling is dat dit geschied voor de laatste drie jaren. Onduidelijk is tot wanneer deze inkeermogelijkheid nog openstaat. Naast de aangiften dienen ook zogenaamde “Foreign Bank Account Reports (FBAR’s)” van de afgelopen 6 jaren te worden ingediend. Hoewel de FBAR niet leidt tot belastingheffing maar slechts informatie over een niet-Amerikaanse bankrekening geeft aan de Amerikaanse fiscus is de boete op het niet-nakomen van deze verplichting aanzienlijk. U dient namelijk het hoogste saldo van de niet-Amerikaanse bankrekening op te geven en als u hieraan niet voldoet is de boete een percentage van dat saldo.

Herkent u zichzelf op basis van het voorgaande als een zogenaamde “US person”, dan helpen wij u graag verder.

Deel dit artikel