rvw-logo
RVW Advies

Zonnepanelen kopen? Vraag de BTW terug! - 06 juli 2015

Voor de bezitters van zonnepanelen zijn het gouden dagen in deze periode met “tropische temperaturen”. Ook vanuit fiscaal oogpunt bezien gaat het de houders van zonnepanelen voor de wind. De btw op de aanschaf van zonnepanelen is namelijk (nog steeds) aftrekbaar terwijl de opbrengsten van de panelen vaak niet tot belastingheffing leiden!

Hoe werkt het?

De houders van zonnepanelen verkopen (een deel) van de opgewekte stroom aan het energiebedrijf. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat door deze levering aan het energiebedrijf zonnepaneelhouders zijn aan te merken als ondernemers voor de btw. Zoals elke andere btw-ondernemer zijn zij btw verschuldigd over hun verkopen en mogen zij de btw op hun inkopen in aftrek brengen als voorbelasting. U kunt dus de btw die drukt op de aanschaf van de zonnepanelen terugvragen als aftrekbare voorbelasting.

Wel aftrek geen afdracht

Hoewel u de btw op aanschafskosten wel in aftrek kan brengen hoeft u doorgaans geen btw af te dragen over de verkoop van de stroom aan de energiemaatschappij. Dit komt door de zogenaamde kleineondernemersregeling. Deze regeling komt er in het kort op neer dat wanneer u op jaarbasis minder dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd, u in het geheel geen btw hoeft af te dragen aan de Belastingdienst. Bijna alle particuliere eigenaren van zonnepanelen blijven in de praktijk onder deze grens van € 1.345. Let op: in het geval u al een ondernemer voor de btw bent, dient u aangiften te doen over de gezamenlijke activiteiten, wellicht dat u dan niet onder de kleineondernemersregeling valt.

Aanmelden als ondernemer

Om van deze regeling gebruik te maken moet u zich aanmelden als btw-ondernemer bij de Belastingdienst. U dient dit verzoek te doen na aanschaf van de panelen. Indien u de panelen voor 20 juni 2013 heeft aangeschaft is aanmelden als btw-ondernemer helaas niet meer mogelijk.

Geen jarenlange administratie

De btwaftrekken op de aanschafskosten wil natuurlijk iedereen, maar de jarenlange rompslomp van btw-aangiften is natuurlijk weer iets anders! Wat dat betreft denkt de fiscus echter met u mee! Wanneer u in het jaar volgend op het jaar van aanschaf van de zonnepanelen minder dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd kunt u de Belastingdienst verzoeken om ontheffing van administratieve verplichtingen. Indien deze ontheffing wordt verleend hoeft u vanaf het volgende kalenderjaar in het vervolg geen btw-aangifte meer te doen.

U kunt uiteraard ook altijd ons raadplegen om uw aangiften te verzorgen!

Deel dit artikel