rvw-logo
RVW Advies

Staatssecretaris geeft oplossingsrichtingen voor pensioen in eigen beheer - 06 juli 2015

Afgelopen maand heeft Staatssecretaris van Financiën Wiebes een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij twee oplossingsrichtingen aangeeft voor het pensioen in eigen beheer van de DGA.

Dit om een einde te maken aan onder andere de verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van de pensioenverplichting, problemen bij dividenduitkeringen en de meer in het algemeen complexe en lastig uitvoerbare regelgeving.

Er worden twee mogelijke oplossingen voorgesteld:

  1. De oudedagsbestemmingsreserve (OBR): hierbij kan jaarlijks maximaal een vast percentage van de winst worden gereserveerd voor een toekomstige oudedagsreserve van de DGA, zonder dat in de opbouwfase reeds juridisch afdwingbare verplichtingen ontstaan. De uitkering duurt 20 jaar + het aantal jaren voor de AOW-leeftijd, als de uitkering al voor die datum ingaat. De reserve dient jaarlijks te worden gewaardeerd. Er blijven in de opbouwfase waarschijnlijk verschillen bestaan tussen de commerciële- en de fiscale waardering van de verplichting.
  2. Oudedags-sparen in eigen beheer: jaarlijks kan maximaal een bepaald percentage van het loon binnen de BV opzij gezet worden. Elk jaar kan worden gekozen of er iets opzij gezet wordt en zo ja hoeveel. Inhaal is niet mogelijk. Er is wel sprake van juridisch afdwingbare verplichtingen. Jaarlijks vindt oprenting plaats. Uitkering duurt in principe 20 jaar en start:– bij bereiken AOW-leeftijd of:

    – maximaal 5 jaar later, zolang er nog door gewerkt wordt.

Er zou overgangsrecht komen voor reeds opgebouwd pensioen in eigen beheer en de mogelijkheid om in bepaalde gevallen een oude regeling om te zetten in een nieuwe.

De Staatssecretaris spreekt een voorkeur uit voor oudedagssparen. Verder merkt hij op:

Inmiddels wordt steeds vaker de maatschappelijke vraag gesteld of het pensioen in eigen beheer niet aan het einde van zijn levenscyclus gekomen is.

Mede op grond hiervan sluiten wij niet uit, dat het huidige pensioen in eigen beheer in de toekomst zal worden “uitgefaseerd”, mogelijk begeleid door een aantrekkelijke overgangsregeling.

Let op: dit zijn nog geen wetsvoorstellen, maar slechts nog “oplossingsrichtingen”, waarover nog (uitvoerige) discussie in de Tweede Kamer dient plaats te vinden. Invoering per 1 januari 2016 is wellicht mogelijk, maar de Staatsecretaris geeft aan dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Hier zijn we het volledig mee eens. Invoering op een later moment is dus zeer wel mogelijk.

De komende tijd zullen wij op onze website meer aandacht aan het bovenstaande besteden.

Deel dit artikel