rvw-logo
RVW Advies

Belasting op vermogen omlaag, aanslag directeur-grootaandeelhouder omhoog - 04 augustus 2013

Vermogen moet minder zwaar worden belast omdat het huidige fictieve rendement van 4% door de lage rentes op spaarrekeningen niet realistisch is. Ondernemers worden juist zwaarder belast.

Dat is de kern van het advies van de commissie-Van Dijkhuizen dat gisteravond aan staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) is overhandigd. De deskundigen hebben in opdracht van het vorige kabinet gekeken naar een ingrijpende vereenvoudiging van het belastingstelsel. De wijzigingen leveren volgens het Centraal Planbureau ruim 140.000 arbeidsplaatsen op.

De commissie vindt het huidige fictieve rendement van 4% door de lage rentes op spaarrekeningen niet meer realistisch als basis voor de vermogensrendementsheffing. Het minder zwaar belasten van vermogen kost de schatkist veel geld. Als de fiscus voortaan uitgaat van een rendement van 3% — nog altijd aanzienlijk meer dan wat de gemiddelde spaarrekening oplevert — scheelt dat €900 mln aan belastingopbrengsten. De commissie stelt voor dat het kabinet kiest voor de gemiddelde rente van de laatste vijf jaar, die nu rond 2,5% ligt.

Van vier naar twee belastingschijven

Het eigenwoningbezit en de hypotheekschuld verschuiven op termijn geleidelijk van inkomensbox 1 naar vermogensbox 3, zo luidt het voorstel. Hierdoor daalt de renteaftrek voor iedereen naar 30%. Deze wijziging moet daarom pas geleidelijk ingaan, nadat de woningprijzen weer een paar jaar aan het stijgen zijn.

Vorig jaar had de commissie al tijdens de kabinetsformatie een tussenrapport geleverd. Het idee was van vier naar twee belastingschijven te gaan, waarbij de eerste schijf van 37% wordt verlengd van circa €20.000 naar ruim €60.000. Twaalf miljoen van de dertien miljoen belastingplichtigen komen daaronder te vallen. De hypotheekrenteaftrek werd in dat plan al beperkt tot 37%, ook voor bestaande gevallen. Op termijn volgt hier dus een volgende stap. De extra aftrek voor zelfstandigen en starters komt te vervallen.

Duurder belastingstelsel voor ondernemers

Inmiddels is de studie naar box 2 en box 3 en naar een eenvoudiger toeslagensysteem af en daarmee het hele rapport. Ook nu weer wordt een groep ondernemers geraakt. Voor de kwart miljoen ondernemers met een eigen zaak wordt het belastingstelsel ingrijpend duurder.

Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) moeten zichzelf een ‘gebruikelijk loon’ geven voor de inkomstenbelasting. Daar mogen ze nu 30% op korten, maar dat wordt beperkt tot 10%. Dat levert de schatkist €1 mrd extra op. Het in de onderneming opgebouwde vermogen wordt ook belast in box 2, conform de regels voor box 3, als een voorheffing op de uiteindelijke fiscale afrekening bij beëindiging van een bedrijf. Dit kost dga’s €200 mln per jaar.

Eén huishoudtoeslag

Net als in box 1 gaat in box 2 het tarief omlaag, van 25% naar 22%. Zo blijft de dga, die al vennootschapsbelasting heeft betaald, ongeveer in lijn met zelfstandigen die niet in box 2 vallen. ‘De dga’s worden niet gedupeerd, ze hadden tien jaar lang een voordeel waar je wel vraagtekens bij kunt zetten’, zegt Van Dijkhuizen in een interview met deze krant.

De huidige huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget worden in één huishoudtoeslag gestopt, die lineair daalt naarmate het gezinsinkomen stijgt. Bij elke euro die iemand meer gaat verdienen, verliest hij 15 cent op de toeslag. Daardoor gaan mensen er altijd op vooruit als ze (meer) gaan werken. Nu is dat soms niet zo, wanneer toeslagen wegvallen.

Bron: FD, 18 juni 2013

Deel dit artikel