rvw-logo
RVW Advies

Brandbrief over innovatie - 08 februari 2013

Dertien grote bedrijven waarschuwen het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor het verlies van toegepast onderzoek in hun sectoren.

In een brandbrief aan minister Henk Kamp schrijven de bedrijven dat zij zich ‘grote zorgen’ maken over het Nederlandse innovatiebeleid.

Te weinig financiële steun

Tot de ondertekenaars behoren AkzoNobel, DSM en Unilever. De dertien bedrijven stellen dat zij te weinig financiële steun krijgen van publieke financiers van ­wetenschappelijk onderzoek, zoals NWO en TNO. Het zogeheten topsectorenbeleid zou op een mislukking dreigen uit te lopen.

Het doel van het topsectorenbeleid is juist nauwere samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen om de innovatiekracht van de industrie te versterken. Volgens de briefschrijvers dreigt nu het tegendeel te gebeuren. De voortzetting van bestaande ­samenwerkingsverbanden loopt volgens de bedrijven gevaar.

‘Geen industriegestuurde aanpak’

De brief, die in handen is van deze krant, is ook ondertekend door Fokker, FrieslandCampina, Lanxess Elstomers, Lawter, Pacques, Rijk Zwaan, Sabic, Tata Steel en Tijin Aramid.

De bedrijven schrijven dat de procedures om geld van NWO te krijgen niet alleen tijdrovend zijn, maar ook zo’n hoog wetenschappelijk niveau vereisen dat niet van een ‘industriegestuurde aanpak kan worden gesproken’. Dat laatste is wel het doel van het innovatiebeleid.

Een doodlopende weg

Sinds het eerste kabinet-Rutte begon met een innovatiebeleid gericht op negen sectoren waarin Nederland uitblinkt, is dit ­beleid vaker mikpunt geweest van kritiek. Het midden-en kleinbedrijf voelde zich misdeeld. Wetenschappers vreesden te veel toegepast onderzoek te moeten doen voor het bedrijfsleven, wat ten koste zou gaan van fundamenteel onderzoek. Nu klagen bedrijven juist dat het onderzoek te weinig op hun wensen is toegespitst.

De bedrijven merken op dat er te weinig geld beschikbaar is voor instituten waarin bedrijven en universiteiten al langer met succes samenwerken. Deze zogenoemde technologische topinstituten zijn volgens de brief cruciaal om ­publiek-private samenwerking van de grond te krijgen. ‘Succesvolle onderzoeksprogramma’s bevinden zich daardoor op een doodlopende weg’, stellen zij.

Taak NWO

NWO deelt de kritiek niet. ‘Wij hebben als taak goed wetenschappelijk onderzoek te financieren, ook binnen de topsectoren’, zegt algemeen directeur Hans de Groene. ‘Juist die goede wetenschap maakt Nederland sterk.’

Het ministerie van EZ wil alleen kwijt dat het in gesprek gaat met de briefschrijvers.

Bron: Het Financieele Dagblad, 7 februari 2013

Deel dit artikel