rvw-logo
RVW Advies

De Flex-B.V. - 25 juni 2012

Onlangs is bekend geworden, dat de nieuwe wettelijke regeling voor B.V.’s per 
1 oktober 2012 in werking treedt. De hoofdlijnen van de regeling zijn als 
volgt:

 • Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000 wordt afgeschaft.
 • De bankverklaring bij oprichting is niet meer verplicht. De verplichte
  accountantsverklaring bij inbreng op aandelen “in natura” wordt afgeschaft.
 • De zogenaamde nachgründungsregeling (als de B.V. kort na inschrijving in het
  handelsregister zaken van de oprichter of aandeelhouder koopt is een
  accountantsverklaring nodig) wordt afgeschaft.
 • Het verbod op financiële steunverlening in de vorm van zekerheden of
  geldleningen aan een derde met het oog op het nemen van aandelen in de B.V.
  verdwijnt.
 • Schuldeisers hebben niet langer de mogelijkheid in verzet te komen tegen
  kapitaalvermindering die gepaard gaat met terugbetaling op aandelen.
 • Het bestuur van de B.V. moet voortaan goedkeuring verlenen voor uitkeringen
  aan aandeelhouders, inkoop van eigen aandelen of kapitaalvermindering. Wanneer
  het bestuur goedkeuring verleent, terwijl het wist of redelijkerwijs behoorde te
  voorzien dat de B.V. na een uitkering niet kan voorgaan met het betalen van haar
  opeisbare schulden, dan zijn de bestuurders in beginsel hoofdelijk aansprakelijk
  voor het tekort dat daardoor is ontstaan.
 • De verplichte blokkeringsregeling wordt afgeschaft.
 • Meer vrijheid om de statuten naar eigen inzicht in te richten.
 • De nieuwe regeling introduceert de mogelijkheid voor de B.V. om
  stemrechtloze aandelen uit te geven. Aan de stemrechtloze aandelen zijn wel
  vergader- en winstrechten verbonden.
 • Naast stemrechtloze aandelen kan de B.V. ook winstrechtloze aandelen
  uitgeven.

Als u behoefte heeft aan meer informatie, kunt u uiteraard contact met ons
opnemen.
Bron: TEKZ Belastingadviseurs B.V., 21 juni 2012

Deel dit artikel