rvw-logo
RVW Advies

Belastingdienst gaat wanbetalers bellen - 07 juni 2012

Wanbetalers kunnen een telefoontje van de Belastingdienst verwachten. De fiscus wil zo openstaande belastingschulden alsnog innen.

Na dwangbevel
Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën heeft maandag 4 juni 2012 in Amsterdam de officiële start voor een proef gegeven. Wie na een aanmaning en dwangbevel nog steeds in gebreke blijft, kan een telefoontje tegemoetzien. Het gaat vooral om openstaande bedragen tot enkele duizenden euro’s.

Invorderingstraject
Het nabellen is bedoeld om relatief kleinere openstaande bedragen tot enkele duizenden euro’s alsnog snel binnen te krijgen. De belastingplichtige wordt nu nog gevraagd het bedrag snel digitaal over te maken, terwijl er op termijn wordt gekeken naar de mogelijkheid om  telefonisch toestemming voor een automatische incasso van de schuld te verlenen.

Hiermee kan worden voorkomen dat er een officieel invorderingstraject moet worden opgestart waarbij een beslag op een bankrekening wordt gelegd, of dat belastingplichtigen bij een stop-en-betaalactie hun auto kwijtraken. De pilot wordt na de zomer verder uitgebreid en aan het einde van het jaar geëvalueerd.

Belastingaangifte vergeten
Ook mensen die regelmatig vergeten hun belastingaangifte in te sturen worden nagebeld door de Belastingdienst. Afgelopen jaar heeft de Belastingdienst ongeveer 100.000 mensen die ook na meerdere herinneringen geen aangifte deden een ambtshalve aanslag met boete opgelegd.

Strafrechtelijk
Hiervoor wordt een schatting van het inkomen gemaakt. Deze boete kan in bijzondere gevallen oplopen tot € 4.920. In zeer bijzondere situaties kunnen mensen strafrechtelijk worden vervolgd: recent werden 2 belastingplichtigen zelfs door de rechter veroordeeld voor het niet indienen van hun aangifte. De fiscus is bezig met nog 50 soortgelijke zaken.

Bron: Rijksoverheid, 5 juni 2012

Deel dit artikel