rvw-logo
RVW Advies

Vrijstellingsregelingen auto van de zaak worden dode letter - 23 mei 2012

Volgens de laatste berichtgeving lijkt de vrijstelling van de eerste 500 kilometer voor privégebruik van de auto van de zaak te blijven bestaan. Nu volgens het Lenteakkoord het woon-werkverkeer als privé moet worden aangemerkt, wordt deze regeling echter niet meer dan ‘een wassen neus,’ aldus Jeroen Keijzer, belastingadviseur bij Deloitte.

Het is volgens Keijzer dan ook niet verbazingwekkend dat verschillende brancheorganisaties op hun achterste poten staan. ‘Op deze manier ontkomt bijna niemand aan bijtelling. Zodra de woon-werkkilometers ook als privé gaan tellen, is het niet meer te doen om onder de gestelde grens van 500 privékilometers per jaar te blijven. Hierdoor wordt deze vrijstellingsregeling eigenlijk alleen nog maar dode letter.’

Bestelauto’s

‘Vooral de gebruikers van bestelauto’s ondervinden onevenredig nadeel van deze regeling. Via bijvoorbeeld de regeling verbod privégebruik bestelauto kunnen zij nu nog aan bijtelling ontkomen door de auto puur zakelijk, waaronder voor het woon-werkverkeer, te gebruiken. Door de verwachte maatregelen in het Lenteakkoord wordt deze mogelijkheid aanzienlijk beperkt.’

 

Administratieve lasten

De verwachte regeling brengt ook veel administratieve rompslomp met zich mee. Keijzer: ‘Het is zeer bewerkelijk voor de werknemer om bij te houden en voor de werkgever om te controleren wanneer er sprake is van woon-werkverkeer en wanneer het om overige zakelijk verkeer gaat. Daarbij speelt afbakening ook een grote rol. Toen in 2002 woon-werkverkeer ook gedeeltelijk als privé werd gezien, leverde dit veel problemen op. Doordat veel regelgeving over dit onderwerp inmiddels al weer verdwenen is, zullen zaken opnieuw gedefinieerd moeten worden.’

 

Gelijke behandeling
‘Ik begrijp dat er een budgettaire maatregel genomen moet worden, maar de oplossing om woon-werkverkeer als privé te kwalificeren is in het licht hiervan niet wenselijk. Dan zou een beperking van de vrijstelling van de eerste 500 kilometer voor echt privégebruik beter hanteerbaar zijn. Maar dat staat gelijke fiscale behandeling van de auto van de zaak en privéauto’s in de weg. Voor degenen die in een eigen auto rijden, zal immers ook de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 voor woon-werkverkeer verdwijnen.’

 

‘Er wordt overigens nog door veel verschillende partijen gelobbyd om voorgenomen plannen aan te passen. Of dat ergens toe leidt moeten we afwachten. Deze week gaan er in ieder geval concrete plannen naar het CPB. Eind mei wordt het Lenteakkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Dan weten we pas echt waar we aan toe zijn.’

Bron: Taxence, 15 mei 2012

Deel dit artikel