rvw-logo
RVW Advies

Research- en Developmentaftrek - 31 januari 2012

Besluit toepassing RDA

De RDA is geregeld in de eerste nota van wijziging op het Belastingplan 2012. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het Besluit RDA van 21 december 2011, houdende regels voor de aanvullende aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk in de Staatscourant gepubliceerd.

Investeren


In dit besluit worden nadere regels gegeven voor de Research- en Developmentaftrek (RDA) die op 1 januari 2012 in werking is getreden. De RDA is van toepassing op bedrijven die investeren in de ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten.

 

Aftrekpost


De RDA is een extra aftrekpost op de winst van ondernemingen voor niet-loonkosten en investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Het percentage van de extra aftrek voor 2012 wordt voorzien op veertig procent. Dit levert in de vennootschapsbelasting, bij een tarief van 25 procent , een netto voordeel op van tien procent. Ook ondernemers die inkomstenbelasting betalen krijgen belastingkorting. De hoogte hangt af van het belastingtarief dat de ondernemer betaalt.

Doordat de komende jaren het budget voor de belastingkorting stijgt van 250 miljoen euro in 2012 naar 500 miljoen euro in 2014 kan de belastingkorting voor alle ondernemers nog toenemen.

 

Subsidies


Deze maatregel komt in de plaats van subsidies en geeft het bedrijfsleven nog meer vrijheid voor het ontwikkelen van innovatieve producten.

 

Bron: Ministerie van Financiën, 5 januari 2012

Deel dit artikel